Velká cena Líšné 3.1.2010

Výsledky

Pokyny

Komentáře k první­ etapě›

První­ etapa byla pod pří­sným dohledem, neboť ji běžel i jeden z největší­ch odborníků na trail-o v Čechách Libor Forst (předseda soutěžní­ komise a bronzový medailista z MS). Pochopitelně měl k některým (k pěti z deseti) kontrolám připomí­nky, ale celkově snad považoval i on trať za regulérní­. A to už je co ří­ci.

K těm připomí­nkám:

Komentáře k druhé etapě

Jediná kontrola, ke které jsem zaznamenal smysluplné připomí­nky, byla kontrola 9 (měla ji jen kategorie A). Kontrola byla skutečně lehce špatně umí­stěna asi o 50 metrů.

Její­ historie je následovná. Původně kontrola ani neměla existovat. Zaměrem byl postup pří­mo z 8 na 10, který by nabí­dl volbu brutálně přes dvě údolí­, nebo oběhnout z východu. Pak jsem zjistil, že při obí­hačce byste běhali přes rezervaci, tak jsem vynutil postup přes údolí­ kontrolou 9. Při kontrole trati jsem přijížděl (na kole) od severu (stejně jako vy) a srázek jsem bez problémů identifikoval. Při roznášení­ jsem pak na mí­sto dorazil po hřebeni a naví­c skoro za tmy a rázem jsem byl zmatený, nicméně jsem se domní­val, že kontrolu staví­m dobře. Při sbí­rání­ jsem pak důkladně prozkoumal celé okolí­, našel myslí­m všechny objekty v mapě (srázek, boudu na hřebeni, kamenné pole pod hřebenem, i pozůstatky žluté a zelených oplocenek) a tak celkem s jistotou konstatuji, že kontrola byla asi 50m severozápadně od správného mí­sta. Nicméně od správného srázku byla vidět. Podle stop většina z vás kontrolu hledala ještě asi o 100m metrů dále na východ (viz obrázek).

Kontrola chyběla řadě závodní­ků z kategorie A včetně ví­těze Oldy Janečka. Jelikož i druhý Jirka Fišer, který kontrolu měl a v pří­padě Oldovy diskvalifikace by se stal vítězem, prohlásil, že kontrola byla špatně, kontrolu jsem zrušil a do výsledků zařadil i závodní­ky, kteří­ ji nenašli.

Kometáře jste měli i k pří­liš malým bonifikací­m na horské prémii, které tí­m pádem o ničem nerozhodovaly. S tí­m souhlasí­m. Paradoxem ovšem je, že bonifikace rozhodly o ví­tězi kategorie B. První­ v cí­li Jirka Suk totiž nečte pokyny, a tak si na horské prémii vzal lepí­k s čí­slem 1 (namí­sto odhadem 50, na který měl nárok). Tato chyba ho odsunula na druhé mí­sto za Drahomí­ra Juna, který si vzal bonifikaci 42. Podobnou chybu možná udělal i Miloš Novák, u něj však pravděpodobně o ničem nerozhodovala.

Odkazy před závodem

2.1.2010 Tak nakonec se poběží na sněhu. V lese je ho asi 10cm. Silnice jsou sjízdné, přímá cesta od Žebráka jen s opatrností, silnice přes Drozdov a Týček je posypaná a sjízdná bez problémů. Kontroly jsou v lese, guláš je uvařený, bojler na teplou sprchu zapnutý.

1.1.2010 Všem závodníkům přeji pěkný Nový rok i nový rok. O půlnoci byly uzavřeny přihlášky, přihlásilo se 54 závodníků. Rozpis se přejmenoval na pokyny (nové informace tam nehledejte), byla vydána startovka pro první etapu. Přihlášky jsou možné i nadále (v omezeném množství i při prezentaci), guláše již objednávat nelze. V Líšné je jaro, sníh z lesa v podstatě úplně zmizel. O víkendu se má ale ochladit, po ránu může být na silnicích náledí. Na silnici od Žebráka opatrně hlavně v místě, kdy asi 1km před Líšnou (a 500m za hranicí krajů) silnice vyjede z lesa, je tam nepříjemná zatáčka a auta tam končí v příkopě dost často.

29.12.2009: Do seznamu přihlášených jsem doplnil počet objednaných gulášů. Zkontrolujte a případně dopl�te. Do konce roku 2009. Upozor�uji, že bez objednávky guláše nebudou, nebo jen ve velmi omezeném množství.

27.12.2009: Olda Janeček nabízí nemotorizovaným závodníkům až 4 místa v autě z Prahy (pojede z Jablonce po R10, Jižní spojce a přes Barrandov na D5). Spojení na Oldu si zájemci určitě najdou (třeba na stránkách PZL 13.12.2009) a domluví se s ním.

26.12.2009: Vánoce byly v Líšné na sněhu, ale dnes už jsou v lese jen zbytky. Lesní cesty jsou většinou zledovatělé. Všechny příjezdové silnice do Líšné bez problémů sjízdné. Na den závodů předpovídají meteorlogové pěkné počasí a teploty kolem nuly. Těšíme se na vás, hlašte se.