Prokopský mikrob

Závody v orientačním běhu

Součást Pražské zimní ligy

Komentář ke kontrolám

Kontrola 1, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 0%)

Správná kontrola byla ta prostřední, v nějširším průchodu mezi hustníky. Domnívám se, že bylo jednoduché ji najít, stačilo počítat průchody. Mnoho z vás volilo chybnou kontrolu A, která byla přímo pod předcházející kontrolou 2. Asi jste se nechali unést vidinou blízkého cíle a nemapovali již důkladně.

Kontrola 2, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 216%)

V sousedním údolíčku byly tři falešné kontroly, správná kontrola byla ve svém údolíčku samotná. Nachytat jste se nedali.

Kontrola 3, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 74%)

Správný nos šlo snadno určit podle kamenného srázku na východ od něj.

Kontrola 4, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 61%)

Druhá nejtěžší kontrola. Bylo třeba určit dva správné (nejvýchodnější) hustníčky a najít fáborek mezi nimi přivázaný na bodlák. V prostoru bylo ještě 5 falešných kontrol na všech možných objektech (a to jsem jich měl v plánu umístit ještě víc, ale docházel mi krepák :-)).

Kontrola 5, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 280%)

Relativně jednoduché, stačilo počítat keříky/hustníky. Nepříjemné asi bylo zorané pole, při rekognoskaci terénu minulý týden byl přístup ke kontrole o dost příjemnější.

Kontrola 6, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání -27%)

Zkoušel jsem vás nachytat tím, že kontrola měla jednu variantu. Nevím, jestli jste hledali v okolí další, ale nachytat jste se moc nedali.

Kontrola 7, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 101%)

Tři srázky byly v hustníku snad jednoduše odlišitelné.

Kontrola 8, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 4%)

Překvapivě malá úspěšnost. Myslel jsem, že poznam, o který ze dvou stromů jde, bude podle tvaru údolíček snadné.

Kontrola 9, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 41%)

Tato kontrola měla být těžká a asi byla. Sprábné údolíčko šlo identifikovat podle kupy, ke které směřovalo. Bylo to to nejvíc vlevo (při pohledu zespoda). Údolíčko na mapě ještě více vlevo je v terénu hodně rozplizlé a obtížně identifikované. Naopak je v terénu ještě jedno "údolíčko" úplně vpravo, které je mapováno jako "zahnutý hliněný srázek"

Kontrola 10, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 23%)

Další těžká kontrola. V terénu je o jednu prohlubeň více, než na mapě. Falešná kontrola byla i v té nemapované. Správnou prohlubeň šlo určit podle vzdálenosti od kraje lesa, nebo podle polohy vzhledem ke skupinám stromů a hustníčků. Ale ve tmě to může být kumšt.

Kontrola 11, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 83%)

Za světla by asi bylo snadné určit správnou jámu podel tvaru terénu v okolí. Ale uznávám, že ve tmě to na pláni bez výrazných orientačních bodů nemusí být jednoduché.

Kontrola 12, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 40%)

Tady jste mě překvapili dobrým výsledkem. Správná kontrola byla na vrcholu kamenného srázu, falešná byla o kousek výš, tam, kde už se nejednalo o srázek, ale o prudký kamenitý svah. Upřímně řečeno jsem si u této kontroly nebyl jistý, lze-li ji určit korektně, a chvíli jsem váhal, zda ji dokonce nevyřadit.

Kontrola 13, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání -40%)

Podle výsledků nejtěžší kontrola. Bylo to tak i plánováno. Kromě evidentně špatné varianty C (na jiném srázku) bylo třeba rozhodnout mezi variantami A a B na správném srázku. Čili rozhodnou, kde má srázek západní konec. V terénu to vypadá, že srázek pokračuje až ke kontrole A. Na mapě ale končí dříve (u kontroly B) a jeho západní mírnější část už je mapována jen jako svah. Vodítkem mohl být srázek kolmý na vrstevnice, který vás odspodu dovedl přesně ke správné kontrole B. Anebo také poloha kontrol vzhledem k sousedním hustníkům. Kdo se vydal ke kontrole A, užil si trochu nočního horolezení, ale snad se nikdo nepřizabil.

Kontrola 14, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 52%)

To byla jednoduchá kontrola, její hlavní význam byl, ukázat vám, kudy překonat železniční trať.

Kontrola 15, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 137%

Tady šlo hlavně o to poznat, že jeden ze dvou významných stromů je mapován a druhý ne. Protože ale ten správný a mapovaný byl přístupnější, mnozí z vás si asi ani falešných kontrol nepovšimli.

Kontrola 16, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 240%)

Šlo o to správně číst popisy a správně identifikovat jednotlivé skupiny stromů. Jednoduché.

Kontrola 17, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 108%)

Překvapivě obtížná a možná i problematická kontrola. V terénu je kupek určitě více, než na mapě. Připadalo mi, že východní kupka je jasně identifikovatelná (varianta A). Navíc je největší ze všech. Ale bylo několik stížností na to, že porosty v okolí by spíš naváděly na variantu B. Nevím, musím se tam podívat, až budu mít kolem cestu. Výsledky ale měnit nebudu.

Kontrola 18, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 82%)

Jednoduché, stačilo číst popisy a poznat severní stranu kamene.

Kontrola 19, úspěšnost (poměr správných odpovědí oproti náhodnému hádání 56%)

Pro většinu asi rozehřívací kontrola s hodně netradičním (a asi nekorektním) popisem. Důležité bylo uvědomit si, co básník popisem myslel (že je kontrola v tunelu) a pak vědět, že "mezi" znamená "přesně uprostřed". Správná kontrola byla C (ta nejvzdálenější od startu) a pro její určení stačilo krokovat, možná i jen prostě odhadnout vzdálenost (rozdíly byly markantní, tunel je dlouhů 116 mých kroků, správná kontrola C byla 58 kroků od vchodu, kontrola B 43 kroků a A 30 kroků). Díky dešti se dalo i snadno určit, kde je začátek jeskyně, tam končilo mokro na zemi. Předpokládal jsem, že po delším běhu od startu mnoho lidí zamíří do tunely a v radosti nad tím, že pochopili popis, rychle orazí první kontrolu, kterou najdou, tedy A. Plán se myslím povedl.